This is a bilingual snapshot page saved by the user at 2024-7-3 13:54 for https://app.immersivetranslate.com/word/, provided with bilingual support by Immersive Translate. Learn how to save?

宣達事項For泰籍勞工
เรื่องโฆษณาชวนเชื่อสําหรับแรงงานไทย

工區內,禁止吸菸,吸菸需至吸菸區。
ห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่ทํางาน และห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่สูบบุหรี่

禁止攜帶酒精性飲料進入工區,施工時,禁止飲酒、吃檳榔。
ห้ามนําเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาในพื้นที่ทํางานและห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกินหมากในระหว่างการก่อสร้าง

進入工區,須穿著安全帽、反光背心、安全鞋
เมื่อเข้าสู่พื้นที่ทํางาน คุณต้องสวมหมวกแข็ง เสื้อกั๊กสะท้อนแสง และรองเท้านิรภัย

安全帽的頤帶要扣好,識別證要貼於安全帽左側。
สายรัดของหมวกกันน็อคควรรัด และควรติดบัตรประจําตัวไว้ที่ด้านซ้ายของหมวกกันน็อค

高處作業時,需穿著背負式安全帶,並確實勾掛
เมื่อทํางานบนที่สูงคุณต้องสวมสายรัดเป้และเกี่ยวเข้าด้วยกัน

高處作業時,嚴禁由上方往下丟擲物品。
เมื่อทํางานบนที่สูงห้ามมิให้ขว้างสิ่งของจากด้านบนและด้านล่างโดยเด็ดขาด

施工架/施工平台上,禁止使用合梯;不得堆置材料及器具。
ห้ามใช้บันไดบนโครงก่อสร้าง/แท่นก่อสร้าง อย่ากองวัสดุและเครื่องใช้

使用合梯,禁止站立於梯頂。必要時需夥同作業,1人手扶合梯
เมื่อใช้บันไดปิดห้ามมิให้ยืนที่ด้านบนของบันได หากจําเป็นจําเป็นต้องทํางานร่วมกันและ 1 คนจะมอบบันได

吊掛作業,禁止人員進入吊掛物下方。未經許可,人員不得擅入作業管制範圍。
การดําเนินการแขวนห้ามมิให้บุคลากรเข้าไปใต้วัตถุที่แขวนอยู่ หากไม่ได้รับอนุญาตบุคลากรจะไม่ได้รับอนุญาตให้บุกรุกเข้าไปในขอบเขตของการควบคุมการปฏิบัติงาน

10.未經許可,不得擅自拆除護欄、護蓋、安全網、安全母鎖
10. โดยไม่ได้รับอนุญาต, ราวกันตก, ฝาครอบ, ตาข่ายนิรภัย, ล็อคนิรภัย,

警示帶、施工架踏板、漏電斷路器等安全防護裝置。
อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย เช่น สายพานเตือน แป้นเหยียบโครงก่อสร้าง และเบรกเกอร์วงจรรั่ว

11.不可私自接電,電線應予架高,但不可架於管線上方。
11. อย่าเชื่อมต่อไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตและควรยกสายไฟ แต่ไม่ควรอยู่เหนือท่อ

電線裸露時,應以絕緣膠帶包覆,電線不得浸水。
เมื่อลวดสัมผัสควรปิดด้วยเทปฉนวนและไม่ควรแช่ลวดในน้ํา

12.禁止以濕手,拉拔電器插座。
12. ห้ามดึงเต้ารับไฟฟ้าด้วยมือเปียก

13.板之鐵釘,應彎曲、拔除處理,避免穿刺傷害。
13. ควรงอและถอดตะปูเหล็กของพาเลทออกเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากการเจาะ

14.禁止打架。
14. ห้ามทะเลาะวิวาท